A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2018 yılı Özetleri | Çayeli Belediyesi

2018 yılı Özetleri

Ocak 2018

Çayeli Belediye Meclisi 2018 toplantı dönemi Ocak ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 02.01.2018 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Dr. Atilla Esmen başkanlığında üyelerden Mustafa Kasırga, Hilal Öztürk, Mehmet Ragıp Çataklı, Metin Salihoğlu, Ali İsmail, Necati Şenkal, Engin Levent, Mustafa Koyuncu, Seher Kesici, İbrahim Çom, Mehmet Çil ve Hamza Yılancı’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Mustafa Koyuncu ve Metin Salihoğlu yerlerini aldılar.

     KARAR 1- İmarla ilgili olan İmar ve şehircilik müdürlüğüne ait 27.12.2017 tarih 1316 sayılı yazı ile ilçemiz Adalar, Limanköy, Büyüktaşhane ve Yenipazar Mahallelerinde planlanan trafo yerlerinin imar planına işlenmesi talebinin, mecliste yapılan işaret usulü oylamada talebin gündeme alınmasına ve görüşülmek üzere imar komisyonuna tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2- Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespiti görüşülüp müzakere edildi. 

     2018 yılında belediye meclisinin tatil ayı olarak Haziran ayının, 2018 yılı için meclis toplantı gününün ise her ayın ilk salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmî tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 3- Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. 

     2018 yılında meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak verilecek ödeneğin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 4- Denetim komisyonu seçimi yapıldı. 

     Mecliste temsil edilen sıyası partilerin üye dağılımına istinaden mecliste yapılan gizli oylama sonucu 12’şer oy alan Yusuf Ziya Şerifoğlu, M. Ragıp Çataklı ve Mustafa Kasırga 2017 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere 2018 yılı denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler. Meclis üyesi Ali İsmail toplantıya katılarak hazırun cetvelini imzaladı. 

     KARAR 5- Gündemde yer alan Belediye Meclisinin almış olduğu 05.12.2017 tarih 76 sayılı meclis kararına yapılan itirazların görüşülmesinde Nuri Sarı’ya ait 11.12.2017 tarih ve 4276047 kayıt sayılı dilekçesi okunarak imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz Adalar Mahallesi 336 ada 1 parsel ve 1340 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlar, Çayeli uygulama imar planlarında F45-D-20-D-2-A paftasında yer almaktadır. Söz konusu alanda daha önce verilen meclis kararına itirazı değerlendirilerek; mevcut dere yatağının yeni güzergaha göre imar planlarına işlenmesi talebinin DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce belirlenen güzergaha göre yapılacağı, güzergahla ilgili değişikliklerin DSİ görüşüne istinaden yapılabileceği, bu kapsamda itirazın ilgili kurum tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması ve Belediyemize sunulması halinde talep edilen düzenlemenin yapılabileceğine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6- Gündemde yer alan Belediye Meclisinin almış olduğu 05.12.2017 tarih 76 sayılı meclis kararına yapılan itirazların görüşülmesinde İsmail Hakkı Küçükler ve hissedarlarına ait 19.12.2017 tarih ve 4276068 kayıt sayılı dilekçesi okunarak imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz Adalar Mahallesi 336 ada 5 ve 23 parselde kayıtlı taşınmazlar, Çayeli uygulama imar planlarında F45-D-20-D-2-D, F45-D-20-D-2-C paftalarında yer almaktadır. Söz konusu alanda daha önce verilen meclis kararına itirazı değerlendirilerek; mevcut dere yatağının yeni güzergaha göre imar planlarına işlenmesi talebinin DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce belirlenen güzergaha göre yapılacağı, güzergahla ilgili değişikliklerin DSİ görüşüne istinaden yapılabileceği, bu kapsamda itirazın ilgili kurum tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması ve Belediyemize sunulması halinde talep edilen düzenlemenin yapılabileceğine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Gündemde yer alan Belediye Meclisinin almış olduğu 05.12.2017 tarih 76 sayılı meclis kararına yapılan itirazların görüşülmesinde Mehmet Tetik’e ait 19.12.2017 tarih ve 4276067 kayıt sayılı dilekçesi okunarak imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz Adalar Mahallesi 336 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz, Çayeli uygulama imar planlarında F45-D-20-D-2-D, F45-D-20-D-2-A paftalarında yer almaktadır. Söz konusu alanda daha önce verilen meclis kararına itirazı değerlendirilerek; mevcut dere yatağının yeni güzergaha göre imar planlarına işlenmesi talebinin DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce belirlenen güzergaha göre yapılacağı, güzergahla ilgili değişikliklerin DSİ görüşüne istinaden yapılabileceği, bu kapsamda itirazın ilgili kurum tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması ve Belediyemize sunulması halinde talep edilen düzenlemenin yapılabileceğine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- İmar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ait 06.11.2017 tarih ve 13-1719 kayıt sayılı dilekçe ile Sabuncular Mahallesi imar planlarında F45-d-20-a-3-d, F45-d-20-d-1-b ve F45-d-20-d-2-a paftalarında kalan küçük sanayi sitesine yönelik imar planı değişikliği talebi görüşülüp müzakere edildi.  

     Sabuncular Mahallesi 1411 ada 1 parsel, 1412 ada 1 parsel, 1413 ada 1 parsel, 1414 ada 1 parsel, 1415 ada 1 parsel, 1416 ada 1 parsel, 1417 ada 1 parsel, 1421 ada 1 parsel ve tescil dışı alanların yer aldığı mevcut küçük sanayi sitesinin bulunduğu alan, Çayeli uygulama imar planlarında F45-D-20-D-1-B, F45-D-20-D-2-A ve F45-D-20-A-3-D     paftalarında yer almaktadır. Söz konusu alanda istenen talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, sitenin bölgede gerek iş gücü/istihdam, gerek ekonomik katma değeri olduğu, sanayi yapılarının diğer yapılardan farklı olarak nüfus yoğunluğu getirmeksizin kullanım alanlarına daha çok ihtiyaç duyduğu göz önüne alınarak istenen planı değişikliği teklifi kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği   ile karar verildi.

     KARAR 9- İmar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen İlyas Ayaz’a ait 04.12.2017 tarih ve 4276022 kayıt sayılı dilekçe ile Yalı Mahallesi 393 ada 13, 22, 23 ve 24 parselde kayıtlı taşınmazlarla ilgili imar planı talebi görüşülüp müzakere edildi.  

     Yalı Mahallesi 393 ada 13, 22, 23 ve 24 parselde kayıtlı taşınmazlar, Çayeli uygulama imar planlarında F45-D-20-B-1-B paftasında yer almaktadır. Söz konusu alanda istenen talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda taşınmazların plan sınırı dışında kalan düz kısımlarının aynı yapılaşma şartları ile plana dahil edilmesi, buna karşılık yol ve yeşil alan bırakılması talebinin uygun olduğuna, istenen planı değişikliği teklifi kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR10-İmar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Şaban Zeki Albayrak’a ait 29.11.2017 tarih ve 4276018 kayıt sayılı dilekçesi ile Yenipazar Mahallesi 1444 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili imar planı değişiklik talebi görüşülüp müzakere edildi. 

     Yenipazar Mahallesi 1444 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, Çayeli uygulama imar planlarında F45-D-20-B-1-D paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, yapı yaklaşma mesafeleri sonrasında kat yüksekliğinde, yapılaşma kararlarında herhangi bir değişiklik olmadığından istenen imar planı değişikliği teklifi kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 11-Gündemde yer alan Belediyemize ait olup tek başına yapı yapılamayacak artık parsellerin satışı görüşülüp müzakere edildi.  

     İlçemizdeki mahallelerde Belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılmayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine hisseleri oranında satılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 12-Gündemde yer alan sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti görüşülüp müzakere edildi.  

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’üncü maddesine göre belediyemizde tam ve kısmı zamanlı olarak 2017 yılında çalıştırılıp 2018 yılında da çalıştırılmasına devam edilecek olan personellerin sayı ve 2018 yılı için aylık net ücretlerinin;

1-Tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıfı

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Teknisyen

T.H.

3/1

1

2.483,00.-TL (iki bin yüz doksan yedi Türk Lirası)

Teknisyen

T.H.

7/1

2

2.483,00.-TL (iki bin yüz doksan yedi Türk Lirası)

2-Kısmı zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Avukat

A.H.

1/1

1

1.436,00.-TL (bin iki yüz yetmiş Türk Lirası)

şeklinde belirlenerek ücretlerinin ödenmesine, çalıştırılacak sözleşmeli personele yılı içerisinde devlet tarafından yapılacak olan zamların ilave edilerek ücretlerinin buna göre ödenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 13-Gündemde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşülüp müzakere edildi.  

     Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin;31.12.2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) işaretli cetvelinin “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti kısmında yer alan belediyemiz grubuna(nüfusu 10.001 ile 50.000 ‘e kadar olanlar için)uygun olarak 282,00.-TL(iki yüz seksen iki Türk Lirası) olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2018 tarihinden itibaren Merkezi Bütçe Kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 14- Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen Zabıta Müdürlüğüne ait 28.12.2017 tarih 378 sayılı yazı ekinde yer alan Saim Demirci’ye ait 27.12.2017 tarih 4276093 kayıt sayılı dilekçe ile Çayeli Çataklıhoca hattında çalışan halk otobüs yolcu ücretlerine zam yapılması talebi görüşülüp müzakere edildi. 

     İlçemiz belediye sınırları içerisinde Çayeli- Çataklıhoca hattında belediye ile sözleşmeli olarak çalışan halk otobüs yolcu ücretlerinin 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 

Hattın Adı

Sivil Yolcu Ücreti

İndi- Bindi ücreti

Öğrenci ücreti (indi bindi dahil)

Çayeli-Çataklıhoca

3,00.-TL

2,00.-TL

1,00.-TL

 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.    

     

  Dr. Atilla ESMEN      Mustafa KOYUNCU    Metin SALİHOĞLU

       Başkan                      Katip                     Katip