A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2014 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2014 yılı özetleri

Ocak 2014

Çayeli Belediye Meclisi 2013 toplantı dönemi Ocak ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 07.01.2014 Salı günü saat 14’de belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, Bilal Gümüş, Hikmet Sandıkçı, Hafize Gümüşler, Zeynep İşçen, Hüseyin Öztürk, İsmail Yaşar İsmail, Yüksel Sağkol, Nizamettin Sarı, Metin Şahinkaya ve Zeki Sarı’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Zeynep İşçen ve İsmail Yaşar İsmail yerlerini aldılar.

     KARAR 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespitinin görüşüldü. 

     2014 yılında belediye meclisinin tatil ayı olarak Temmuz ayının,2014 yılı için meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan denetim komisyonu seçimi yapıldı.   

     Mecliste yapılan oylamada denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine oy birliği ile karar verilerek Siyası partiler ile bağımsız üyelerin meclisteki üye sayıları dikkate alınarak ayrı ayrı yapılan gizli oylama sonucu meclis üyeleri Yüksel Sağkol, Mustafa Baltacı ve Metin Şahinkaya 2013 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere 2014 yılı denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşüldü. 

     2014 yılında meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak verilecek ödeneğin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.      

     KARAR 4-Gündemin dördüncü maddesinde yer alan. Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşüldü. 

     Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin 2014 yılı genel bütçe kanunu ile belediyemiz grubu için belirlenen üst limiti olan 221,00.-TL(iki yüz yirmi bir Lira) olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2014 tarihinden itibaren 2014 yılı bütçe kanunu esaslarına göre ilgili personellere ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 5-Gündemin beşinci maddesinde yer alan engelli kadro ihdası görüşüldü.

     Belediyemiz norm kadrolarında 03.04.2007 tarih 26 sayılı meclis kararı ile tahsis edilen 7825 unvan kodlu 1’inci derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 7825 unvan kodlu 7’inci derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Engelli kadrosunun tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.   

     KARAR 6-Gündemin altıncı maddesinde yer alan Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti görüşüldü.  

     5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre belediyemizde kısmı zamanlı olarak 2013 yılında çalıştırılıp 2014 yılında da çalıştırılmasına devam edilecek olan kimsi zamanlı sözleşmeli avukatın 2014 yılı için aylık net ücretinin; 

1-Kısmı zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Avukat

A.H.

1/1

1

1026,29.-TL

şeklinde belirlenerek ödenmesine, kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personele, yılı içerisinde devlet tarafından yapılacak olan zamların ilave edilerek ödenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi. Mustafa Baltacı izin isteyerek toplantıdan çıktı.

     KARAR 7-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Dursun Sağkol ve hissedarlarına ait 29.11.2013 tarihli dilekçe ile Yenipazar Mahallesi 17 ada 145, 146 ve 243 parsellerde imar planı ile ilgili talebi görüşüldü.

     Yenipazar Mahallesi 17 ada 145, 146 ve 243 parsel kayıtlı taşınmazlar Çayeli imar planlarında 30K_IIId paftalarında yer almaktadır. Söz konusu taşınmazlar üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, bölge genelinde gelişmekte olan turizm yatırımlarına katkı sağlayacağı, İlçemiz turizm yatırımlarını teşvik edeceği ve istihdama olumlu yönde katkı sağlayacağından istenen imar plan teklifi kabul edilerek imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi. 

     KARAR 8-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Halit Terzi’ye ait 20.11.2013 tarih dilekçe ile Kesmetaş Mahallesi 727 ada 1 parselde plan değişikliği teklifi görüşüldü.  

     Kesmetaş Mahallesi 727 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 31L_Ic paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, parsel bazında talep edilen plan değişikliğinin planlama bütünlüğü açısından uygun olmadığı, ada bazında alanın değerlendirilmesi plan bütünlüğü ve sürekliliği açısından doğru olacağına, İlçemiz genelinde yapılacak olan revizyon imar planları kapsamında alanın bütün olarak değerlendirileceğinden istenen imar planı değişikliği teklifinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.      

     KARAR 9-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Hamit Yüksel ve hissedarlarına ait 27.11.2013 tarihli dilekçe ile Yenipazar Mahallesi 26 ada 1 ve 11 parsellerde plan değişikliği talebi görüşüldü.  

     Yenipazar Mahallesi 26 ada 1 ve 11 parselde kayıtlı taşınmazlar Çayeli imar planlarında 30K_IIId paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, plan bütünlüğü ve sürekliliğini bozucu yönde talep olduğundan istenen imar planı değişikliği teklifinin uygun olmadığına meclis üyeleri Metin Şahinkaya, Zeki Sarı ve Hafize Gümüşlerin ret oyuna karşılık diğer katılan 8 üyenin kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 10-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Şaban Zeki Albayrak ve hissedarlarına ait 29.11.2013 tarihli dilekçe ile Yenipazar Mahallesi 1444 ada 1 parselde plan değişikliği talebi görüşüldü. 

     Yenipazar Mahallesi 1441 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 30K_IIId paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, yapı yaklaşma mesafeleri sonrasında kat yüksekliğinde, yapılaşma kararlarında herhangi bir değişiklik olmadığından istenen imar plan teklifi kabul edilerek imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi. 

     KARAR 11-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Yakup İşçen’e ait 29.11.2013 tarihli dilekçe ile Sabuncular Mahallesi 1400 ada 177 parselde plan değişikliği talebi görüşüldü. Meclis üyesi Zeynep İşçen söz alarak sayın başkan dilekçe sahibi benim birinci derece yakınımdır toplantıdan çıkmam gerekiyor diyerek toplantıdan çıktı. Yapılan oylamada meclis üyesi Hikmet Sandıkçı geçici katip seçilerek katiplik yapmaya başladı.

     İlçemiz Sabuncular Mahallesi 1400 ada 177 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 29K_IVb paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, yapılaşma kararında herhangi bir değişiklik yapılmadığından ve ayrıca bölge ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayan, istihdam arttırıcı özellikte tesis bulunması nedeniyle istenen teklifin uygun olduğuna, meclis üyesi Nizamettin Sarı ve Metin Şahinkaya’nın çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer 8 üyenin oyuyla istenen imar plan teklifi kabul edilerek imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Meclis üyesi Zeynep İşçen tekrar toplantıya katılarak meclis katipliği yapmaya devam etti. 

     KARAR 12-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 02.12.2013 tarihli yazı ile İlçemiz Eskipazar Mahallesi Fehmi Ozan Caddesi eski cezaevi mevkiinde hazırlanan plan değişikliği talebi görüşüldü. 

     İlçemiz Eskipazar Mahallesi Fehmi Ozan Caddesi eski cezaevi mevkiinde 77 ada 2 ve 4 parselde kayıtlı taşınmazlar Çayeli imar planlarında 30K_IIId paftasında yer almaktadır. Mevcut imar planlarına göre taşınmazların bir kısmından geçen 7.00 metrelik imar yolunda hat düzeltmesi ile ilgili imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, 7.00 metrelik yaya yolunun 12.00 metrelik araç yolu ile bağlantı noktasında yapılan düzenlemenin mevcut durum ve arazi yapısı göz önüne alınarak hazırlandığından istenen imar plan teklifi kabul edilerek imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi. 

     KARAR 13-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Muhammet Albayrak’a ait 02.08.2013 tarihli dilekçe ile İlçemiz Eskipazar Mahallesi 121 ada 16 parselde imar değişikliği talebi görüşüldü. 

     Eskipazar Mahallesi 121 ada 16 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 29K_Ic paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek meclis üyeleri Zeki Sarı, Metin Şahinkaya, Hafize Gümüşler,İsmail Yaşar İsmail,Bilal Gümüş’ün kabul, Nizamettin Sarı,Zeynep İşçen ve Yüksel Sağkol’un çekimser ve toplantıya katılan diğer 3 üyenin Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 41.maddesinde belirtilen kriterlere ve TSE standartlarında Akaryakıt ve LPG İstasyonları  için belirlenen asgari emniyet mesafelerine sağlamadığından ret oyu karşılık 11 üyenin katıldığı toplantıda kabul edilmesi için verilen 5 adet evet oyunun karar yeter sayısı olan 6 oya ulaşamaması nedeni ile Eskipazar Mahallesi 121 ada 16 parselde Mustafa Albayrak tarafından talep edilen imar plan değişikliği talebi kabul edilmemiş sayılmıştır.   

     KARAR 14-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Çayeli Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneğine ait 27.09.2013 tarihli dilekçe ile Yenipazar Mahallesi 1365 ada 7 parselde plan değişikliği talebi görüşüldü. 

     Yenipazar Mahallesi 1365 ada 7 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 30K_IIIb paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak tesisler Hakkında Yönetmeliğin 41.maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen kriterlere uygun olmadığı, ayrıca talep edilen yapının yüksekliği bitişiğinde yer alan ibadethane ve çevresindeki yapıların görüntüsünü olumsuz etkileyeceğinden istenen imar planı değişikliği teklifinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

     KARAR 15-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Kasım Suiçmez ve hissedarlarına ait 03.01.2012 tarihli dilekçe ile Eskipazar Mahallesi 1389 ada 5 parselde plan değişikliği talebi görüşüldü. 

     Eskipazar Mahallesi 1389 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 29K_IIa paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, binada 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42.Maddelerine istinaden binada işlem yapıldığından istenen imar planı değişikliği teklifinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 16-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen İmar ve Şehircilik müdürlüğüne ait 02.01.2014  tarih 28 sayılı yazıda ekli dilekçede Şehit Selçuk Uzun’un ailesi tarafından şehitlerinin isminin cadde,sokak,park veya bir üst geçide verilmesi talebi görüşüldü.

     İlçemiz Yenipazar Mahallesinden şehit Selçuk Uzun’un isminin cadde, sokak, park ve üst geçitlerin herhangi birine verilmesi talebi görüşülmüş olup, İlçemiz Süleyman Sabit İshakoğlu caddesi ile Hopa caddesini birbirine bağlayan ve Şehit Bekir Altunbaş Sokak ile Şehit Nedim Küçük Sokak arasında yer alan sokağa Şehit Selçuk Uzun isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 17-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait   02.01.2014 tarih 31 sayılı yazı ile belediyemize ait olup tek başına yapı yapılamayacak vasıftaki metruk yol artıklarının satılması talebi görüşüldü. 

     İlçemizdeki mahallelerde belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılamayacak metruk yol,cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine hisseleri oranında satılmasına oy birliği ile karar verildi.      

     KARAR 18-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen İmar ve Şehircilik müdürlüğüne ait 06.01.2014 tarih 35 sayılı yazı ekinde yer alan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait yazı ile ilçemizde yapılacak olan spor salonunun mevcut taşınmaza sığmaması nedeni ile belediyeye ait Yalı Mahallesinde 57 pafta 390 ada 56 parselde kayıtlı 51,73m² taşınmazın spor salonu yapılmak üzere bedelsiz devri talebi görüşüldü.

     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi kabul edilerek; İlçemiz Yalı Mahallesi 57 pafta 390 Ada, 56 Parselde Belediyemiz adına kayıtlı toplam 51,73m²  yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi (d) bendine istinaden Spor Salonu yapılmak üzere Spor Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devir edilmesine, tapu işlemleri için belediye başkanı Rıza Çakır’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 19-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen İmar ve Şehircilik müdürlüğüne ait 06.01.2013 tarih 36 sayılı yazı ile Belediyemiz tarafından İller bankasına verilen yetkiye istinaden ilçemize ait ilave+Revizyon imar planı yapımı işi ihale edileceğinden bundan böyle imar değişikliği taleplerinin kabul edilmemesi talebi görüşüldü.

     İlçemiz genelinde yapılması planlanan ve bu kapsamda İller Bankası A.Ş verilen yetkiye istinaden 14.01.2014 tarihinde açık ihale yöntemi ile ihalesi yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon İmar Planlarının yapımı aşamasında, planlama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla ihale tarihinden işin bitiş tarihine kadar olan süre içerisinde imar planı değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı gibi planlamayı etkileyecek taleplerin kabul edilmemesi görüşülerek talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 20-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen İktisat işleri müdürlüğüne ait 07.01.2014 tarih 32 sayılı yazı ekinde yer alan Hüseyin Öztürk’e ait 06.01.2014 tarihli dilekçe ile İşyeri açma ve çalışma yönetmeliği gereği işyeri açmalarında iskan şartı gerektiğinden yönetmelik çıkmadan önce yapılan binalara iskan şartı aranmadan işyeri açma ruhsatı verilmesi talebi görüşüldü.

     Belediye başkanının talebi değerlendirilerek İktisat işleri müdürlüğüne ait 07.01.2014 tarih 32 sayılı yazı ekinde yer alan Hüseyin Öztürk’e ait 06.01.2014 tarihli dilekçe ile talebinin imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.    

     KARAR 21-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 07.01.2014 tarih 48 sayılı yazı ekinde yer alan Hüseyin Öztürk’e ait 06.01.2014 tarihli yazı  ile ilçemizde yapılan yapıların çatı piyeslerinin üçgen fener imalatı ile yerine tonoz şekilde yapılması talebi görüşüldü.

     Belediye başkanının talebi değerlendirilerek Hüseyin Öztürk’e ait 06.01.2014 tarihli yazı  ile ilçemizde yapılan yapıların çatı piyeslerinin üçgen fener imalatı ile yerine tonoz şekilde yapılması talebinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.   

      

     Rıza ÇAKIR           Zeynep İŞÇEN           İsmail Yaşar İSMAİL

      Başkan                     Katip                          Katip