A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2008 Yılı Özetleri | Çayeli Belediyesi

2008 Yılı Özetleri

Ocak 2008

Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2008 toplantı ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 03.01.2008 Perşembe günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, M.Fevzi Dayı, Ş.Ahmet Kartoğlu, İbrahim Teker, Necat Yıldırım, İ.Hakkı Yılmaz, Muhammet Karaoğlu, İsmet Sarıoğlu, Güngör İsmail, İbrahim Deniz, Zeki Sarı, Metin Şahinkaya, Osman Köse,Muammer Okur ve Nizamettin Sarı’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri İsmet Sarıoğlu ile Muammer Okur yerlerini aldılar.       

     KARAR 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespitinin görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada 2008 yılı için Ağustos ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine, 2008 yılında meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2- Gündemin ikinci maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada Meclis başkan ve üyelerine katıldıkları meclis toplantısı ve komisyon toplantıları için ödenecek huzur haklarının brüt olarak 01.01.2008–30.06.2008 döneminde (birinci altı ay için) 43.00.-YTL, 01.07.2008–31.12.2008 döneminde (ikinci altı ay için)45.00.-YTL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 3- Gündemin dördüncü maddesinde yer alan encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada 16 oy alan İsmet Sarıoğlu bir yıllığına encümen üyesi seçildi.

     KARAR 4- Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Denetim komisyonu seçimi için yapılan gizil oylamada; aldıkları oy ve parti gruplarının üye sayılarına göre meclis üyeleri İbrahim Teker, Mustafa Baltacı, M.Fevzi Dayı, İ.Hakkı Yılmaz ve Nizamettin Sarı 2008 yılı denetleme komisyonu üyeliklerine seçildiler.

KARAR 5- Gündemin beşinci maddesinde yer alan Sözleşmeli personel ücretleri görüşülüp müzakere edildi.

      Belediye başkanının teklifi kabul edilerek; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre belediyemizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin adeti ile 2008 yılı için meclisçe  % 18 artışlı aylık net ücretlerinin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine meclis üyeleri Nizamettin Sarı, Metin Şahinkaya ve Zeki Sarı’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

TABLO

Unvan

Sınıf

Derece

Adet

657 S.K.Göre Net Aylık Tutar

Verilen % Artış

Meclisçe Verilen Aylık Net Ücret

Mühendis

T.H.

1/1

2

1.342,99.-YTL

18

1.584,72.-YTL

Mimar

T.H.

1/1

1

1.342,99.-YTL

18

1.584,72.-YTL

    KARAR 6- Gündemin yedinci maddesinde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2008 yılı genel bütçe kanunu ile belediyemiz grubu için belirlenen maktu fazla çalışmanın 2008 yılı Ocak ayından itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 7-Gündemin yedinci maddesinde yer alan tarifelerin görüşülüp müzakere edilerek;01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere;

VERGİLER

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ   

1-Dükkân, ticari ve sınaî ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi bütün ilan ve reklâmların beher metrekaresi yıllık olarak. 30,00.- Y.T.L.

2-Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklâmların beher metrekaresi yıllık olarak.20,00.- Y.T.L                         

3-Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklâmların metrekaresi haftalık olarak 10,00.- Y.T.L                                       

4-Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklâmlardan her metrekare için yıllık olarak.40,00.- Y.T.L

5-İlan ve reklâm amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar 20,00.- Y.T.L                          

6-Mahiyeti ne olursa olsun çeşitli afişler ve benzerlerinin metrekaresinden.0,25.- Y.T.L                            

EĞLENCE VERGİSİ  

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden.

1-Sürekli olanlardan günlük 5,00.- Y.T.L

2-Sürekli olmayanlardan (konserler günlük. 100,00.- Y.T.L (Limit ücretler)

HARÇLAR

İŞGAL HARCI 

1- 52. maddenin 1 ve bentlerinde yazılı işgallerden metrekare olarak günde.1,00.- Y.T.L                                  

2- 52. maddenin 1. bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde 

    A- Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 5,00.- Y.T.L   

    B- satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 10,00.- Y.T.L

3- 52. Maddenin 3. bendinde yazılı işgallerden

    A-Her taşıttan beher satış için 0,50.-Y.T.L

    B-Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,50.- Y.T.L.

HAFTA TATİL RUHSAT HARCI

 1- Marketler         

     A-  100 m2 ye kadar. 220,00.-YTL                

     B-  100 m2 den büyük. 375,00.-YTL                                                            

 2-Fırınlar. 150,00.-YTL                                                                                   

 3- Akaryakıt ve Oto Gaz istasyonları. 200,00.-YTL                                       

 4- Bakkallar

     A-  50 m2 ye kadar. 50,00.-YTL                                                                 

     B- 50 m2 den büyük olanlar. 65,00.-YTL                                                   

     c)Merkez dışında yer alan bakkallar için bu miktarların %50 eksiği ile hesaplanır.

 5-  Taksi yazıhaneleri.50,00.-YTL   

 1. Balık satan yerler. 50,00.-YTL                                                                   

 7-  İnşaat malzeme satıcıları nalburlar.  110.00.-YTL                                       

 8- Kasaplar harcı. 100,00.-YTL                                                                       

 9- Pastaneler

     A- 50 m2 ye kadar olanlar. 75,00.-YTL                                                       

     B-  50 m2 den büyük olanlar. 200,00.-YTL

10-Kafeteryalar

     A–15 m2 ye kadar. 55,00.-YTL                                                                   

     B–15 m2 den büyükler. 100,00.-YTL                                                        

11- Büfeler.   50,00.-YTL                                                                                

12- Berber ve erkek kuaförler.   50,00.-YTL                                                     

13-Internet salonları.  100,00.-YTL                                                                     

14-Atarı salonları. 100,00.-YTL  

15- Manavlar. 50,00.-YTL               

16- Çay ocakları.   50,00.-YTL                

17- Konfeksiyon 55,00.-YTL                                                                            

18- Oto lastik tamircileri. 50,00.-YTL                                                                

 1. Cep telefonu satıcıları. 55.00.-YTL

20- Kuyumcular. 85.00.-YTL              

21- Bayan Kuaförleri.  75,00.-YTL              

22- Zahireciler hayvan yem satıcıları.  50,00.-YTL             

23-Otobüs yazıhaneleri.150,00.-YTL       

24-Kitap ve Kırtasiye satıcıları. 50,00.-YTL

25- Bilardo salonları. 150,00.-YTL              

26- Ganyan Bayileri. 150,00.-YTL               

27- Bisiklet Tamircileri. 50,00.-YTL               

28- L.P. G. satıcıları. 50,00.-YTL                

29- Ayakkabı tamircileri. 25,00.-YTL                

 1. Oto Galeriler. 100,00.-YTL

31- Telekom bayileri. 50,00.-YTL                

32- Beyaz eşya satıcıları 55.00.-YTL               

33- Oto yıkama-yağlama yerleri. 70,00.-YTL         

34- Itriyat hediyelik eşya satıcıları. 50,00.-YTL    

35- Çiçekçiler. 50,00.-YTL                 

36- Birahaneler. 150,00.-YTL

37- Ayakkabı satıcıları.  60,00.-YTL

Meclis üyesi Muhammet Karaoğlu Hafta tatil harcı kararına katılmadı.            

HAYVAN KESİM MUAYENE DENETLEME HARCI

1- Küçükbaş hayvanlar için. 5,00.-YTL                     

2- Büyükbaş hayvanlar için.  10,50.-YTL                   

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERI MUAYENE HARCI

1- Tartı ağırlıkların her biri için.   1.00.-YTL                      

2- Uzunluk ölçülerinin her biri için.  1.00.-YTL                     

3- Akıcı ve kuru taneli mad. hacim ölç.   2.00.-YTL                     

4- El terazileri için.  4.00.-YTL                     

5- Normal masa için.  6.00.-YTL                     

6- Otomatik (ibreli) teraziler için.  8.00.-YTL                     

7- Elektronik teraziler için.  10.00.-YTL                    

8- Kantar ve basküllerin her biri için.  20.00.-YTL                    

ÇEŞİTLİ HARÇLAR

1- Kayıt suret harcı       

 1. a) Her sayfa başına. 1,00.-YTL  
 2. b) Harita plan ve krokilerin m2 sinden. 8.00.-YTL  

2- İmarla ilgili harçlar Ticaret ve Konut bölgeler için

 1. a) İlk parselasyon harcı m2 için. 0.10.-YTL  
 2. b) İfraz ve tevhit harcı beher m2 için. 0.10.-YTL  
 3. c) Plan-proje tasdik harcı beher m2’si. 10.-YTL                      
 4. d) Zemin açma izni ve torak hafriyatı
 5. da) Toprak m2 için. 30.-YTL                      
 6. db) Kanal beher m2. 1.00 .-YTL  
 7. e) Yapı kullanma izin harcı m2. 0.10.-YTL  

3- İş yeri açma izin harcı m2. 0.50.-YTL   

4- Muayene ruhsat rapor harcı. 10.00.-YTL                    

5- Sağlık belgesi harcı. 3.00.-YTL                                          

ÜCRETLER

SU ÜCRETLERİ  (K.D.V.  Dâhil)

1-Meskenler 1,00.-YTL         

2-Ticarethaneler. 2,00.-YTL                 

3-Bankalar. 15,00.-YTL                

4-Resmi Daireler. 2,00.-YTL                

5-Okul, Hastane, Hayır kurumları. 1,20.-YTL  

6-Fabrikalar. 10,00.-YTL

7-Turistik tesis, Askeri Birlikler. 2,00.- YTL

8-İnşaat suyu 5,00.-YTL

SU DEPOZİT ÜCRETLERİ   

1-Meskenler.  40,00.-YTL                                   

2-Ticarethaneler. 90,00.-YTL                                  

3-İnşaat ve şantiye suları. 500,00.-YTL                                 

SU TESİSLERİNE İŞTİRAK PAYLARI (K.D.V. Dâhil)

1-Meskenler. 25,00.-YTL                                     

2-Ticarethaneler. 50,00.-YTL                                    

3-İnşaat ve şantiye suları. 50,00.-YTL                                     

SU AÇMA VE DİĞER ÜCRETLER (K.D.V. Dâhil )

1-Meskenler. 20,00.-YTL                    

2-Ticarethaneler. 40,00.-YTL            

3-İnşaat ve şantiye suları. 50,00.-YTL                     

Suları kapatılıp mühürlenen abonelerden mühür fekki ücreti(K.D.V Dâhil)

1-Birinci kez mühür fekkinde. 100,00.-YTL                     

2-İkinci kez mühür fekkinde.  200,00.-YTL                    

3-Üçüncü kez mühür fekkinde. 350,00.-YTL                    

4-Ayrıca Mahkemeye verilir.   

Şube yolu masrafları (K.D.V. Dâhil)  

1–1 m2 kaldırım sökülmesi.  7,50.-YTL                      

2–1 m2 beton kırılması-sökülmesi. 12,00.-YTL                     

3–1 m2 kaldırım ve lağım tamiri. 12,00.-YTL                      

KANALİZASYON BAĞLAMA ÜCRETLERİ (K.D.V.Dâhil)

1-Personel sayısı 1–50 olan fabrikalar. 1.100,00.-YTL          

2-Personel sayısı 51–100 olan Fabrikalar. 1.300,00.-YTL         

3-Personel sayısı 101–200 olan Fabrikalar. 1.700,00.-YTL         

4-Personel sayısı 201 den fazla olan Fabrikalar. 3.200,00.-YTL          

5-Hastaneler. 1.300,00.-YTL          

6-Resmi Daireler. 2.500,00.-YTL          

7-Lojmanları her bağımsız bölümü için. 100,00.-YTL          

8-Mesken ve işyerlerinin her bağımsız bölümü. 100,00.-YTL                              

İMAR ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil)

1-Özel imar ücreti. 100,00.-YTL                   

2-İnşaatlardan çıkan hafriyat beher m3’ü. 1,00.-YTL                    

3-İskân ruhsatı için yapı kontrol her bağısız. Bölüm. 75,00.-YTL                  

4-İnşaat çevre işgal ücreti m2 si. 0.50.-YTL

5-Kat irtifakı tesisi, kat mülkiyeti tesisi kurulacak yapılardan her bağ. Böl. Tasdik üc.25,00.-YTL …/…

6-Temel Vizesi Ücreti 25,00.-YTL

7-İnşaatlara konulan levhalardan alınacak ücret 100,00.-YTL

8-Özel Aplikasyon Ücreti 150,00.-YTL

9-İmar paftası ozalit çekim ücreti 1 adet 100,00.-YTL

10-Pafta fotokopisi ücreti 15,00.-YTL

11-İş bitirme belgesi talep edenlerden belge başına;

     1-Taşeronlardan 130,00.-YTL

     2-Kontrolörlerden 60,00.-YTL

     3-Kontrol şeflerinden 60,00.-YTL    

     4-Mütehaitlerden 200,00.-YTL

     5-Teknisyen ve Sürveyanlardan 60,00.-YTL

12-İskân aşamasında yapı resimleri onay ücret resim başına 10,00.-YTL

13-Çıkma ücreti beher metre karesi bölge grubuna göre

     1.grup 5,00.-YTL

     2.grup 5,00.-YTL

     3.grup 5,00.-YTL

     4.grup 5,00.-YTL

     5.grup 5,00.-YTL

     6.grup 5,00.-YTL               

Sağlık karnesi ücretleri (K.D.V. Dâhil)

1-Şirketlerden. 15,00.-YTL                  

2-Vergiye tabi esnaflardan. 7,00.-YTL                  

Kayıt suret Ücreti K.D.V.dâhil beher suret. 2,50.-YTL                       

   İŞ MAKİNESİ ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil Akaryakıtlı)

1-Büyük Kepçe saat ücreti.  75,00.-YTL                       

2-Küçük kepçe-Eder saat ücreti. 60,00.-YTL                      

3-Büyük Kamyon Mahalle içi sefer ücreti.  50,00.-YTL                       

4-Küçük kamyon mahalle içi sefer ücreti. 40,00.-YTL                       

5-Vidanjör ücreti mahalle için Beher tankı. 30,00.-YTL

İLAN ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil)

1-Bez afiş haftalık m2 ücreti.  10,00.-YTL                      

2-El ilanları beher âdeti. 0,15.-YTL                      

3-Hoparlör Ücreti       

 1. a) 25 Kelimeye kadar olanlar.  25,00.-YTL                     

     b)25 Kelimeden fazla 50 kelimeye kadar olan. 50,00 .-YTL                    

 1. c) 50 Kelimeden sonrası için beher kelime için.  0,10.-YTL                     
 2. d) Odalar beher ilan ücreti. 5,00.-YTL                     

BASILI EVRAK VE BASILI KÂĞIT ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil)

A-İş yeri Açma ruhsat Kartı Ücreti

       1- Market, Pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii Konfeksiyon, Bilardo salonu, Itriyat ve Hediyelik Eşya satış yeri ve beyaz eşya satıcıları. 60,00.-YTL            

       2-S.Market, Oto galeri, Otobüs yazıhaneleri için. 80,00.-YTL                                                                    

       3- Şehir imar planı dışındaki bakkallar için. 17,50.-YTL   

       4-Diğer işyerleri için. 40,00.-YTL                      

B-Esnaf Sicil Defteri ücreti

       1- Market, Pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii Konfeksiyon, Bilardo salonu, Itriyat ve Hediyelik Eşya satış yeri, beyaz eşya satıcıları. 60,00.-YTL            

       2-S.Market, Oto galeri, Otobüs yazıhaneleri için. 80,00.-YTL                                                                    

       3- Şehir imar planı dışındaki bakkallar için. 17,50.-YTL            …/…           

       4-Diğer işyerleri için. 40,00.-YTL                      

C-Esnaf Teftiş defteri ücreti

       1- Market, Pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii Konfeksiyon, Bilardo salonu, Itriyat ve Hediyelik Eşya satış yeri, beyaz eşya satıcıları. 60,00.-YTL            

       2-S.Market, Oto galeri, Otobüs yazıhaneleri için. 80,00.-YTL                                                                    

       3- Şehir imar planı dışındaki bakkallar için. 17,50.-YTL                       

       4-Diğer işyerleri için. 40,00.-YTL                      

D-Hafta tatil Ruhsat kartı ücreti

       1-Market, pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii, Konfeksiyon, Bilardo salonu,   Itriyat ve Hediyelik eşya satış yeri, beyaz eşya satıcıları.40,00.-YTL                            

       2-S.Market, oto galeri için.  120,00.-YTL                

       3-Otobüs yazıhaneleri için. 80,00.-YTL                 

       4-Şehir dışındaki bakkallar için. 15,00.-YTL                 

       5-Bunların dışında kalan işyerleri için. 25,00.-YTL                    

E-Ölçü ve tartı aleti bildirim ücreti.  5,00.-YTL                    

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER BASILI KAĞIT ÜCRETİ (K.D.V. Dahil)

1-Sanayi sitesi için )        

     A-Esnaf sicil Defteri. 75,00.-YTL                   

     B-Esnaf teftiş Defteri.  75,00.-YTL                    

     C-İşyeri açma Ruhsat kartı. 75,00.-YTL                    

     D-Hafta tatil kart ücreti. 75,00.-YTL                                             

2-Diğerleri ve Fabrikalar için

     A-Esnaf sicil Defteri. 550,00.-YTL                   

     B-Esnaf teftiş Defteri.  550,00.-YTL                    

     C-İşyeri açma Ruhsat kartı. 550,00.-YTL                    

     D-Hafta tatil kart ücreti. 550,00.-YTL olarak tarifelerin yeniden belirlenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 8-Gündemin sekizinci maddesinde yer alan gayrimenkullerin satışı görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada, belediyemize ait Yenipazar Mahallesinde bulunan tapuda 54 pafta 30 ada 22 parselde kayıtlı ilçe müftülük binası altındaki dükkânlar, Yenipazar Mahallesinde bulunan tapuda 18 pafta 28 ada 100 ve 101 parsellerde kayıtlı belediye sitesi ile 18 pafta 28 ada 122 parselde kayıtlı Yeni belediye sitesindeki dükkân ve bürolar ve ilçemizdeki mahallelerde belediyemiz adına tapuya kayıtlı tek başına yapı yapılamayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine satılmasına, meclis üyelerinden Metin Şahinkaya’nın ret Zeki sarı ve Nizamettin Sarı’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 9- İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Halim Yüksel’e ait 03.12.2007 tarihli dilekçe okunarak mevcut imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.   

     İlçemiz Taşhane Mahallesi 35 Pafta, 87 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu ve imar planı 31L-IVd paftasında onama sınırı ile çevrili alanda istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; teklifin çevredeki yapılaşmalara göre uygun olduğu ve kat artırımından dolayı oluşacak yoğunluk artırımını karşılık parselinin bir kısmında oluşturduğu park ile sağladığından dolayı; imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy biriliği ile karar verildi. 

     KARAR 10-  İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Gaye Gıda ve Kadir Türüt’e ait 04.12.2007 tarihli dilekçe okunarak mevcut imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz Yaka Mahallesi 28 Pafta, 49 Ada, 20 Parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu ve imar planı 29K-Ib paftasında onama sınırı ile çevrili alanda istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; parselin yola terk oranını büyük bir oranda düşürmesi nedeniyle istenen plan değişikliğinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 11- İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Tarım Kalkınma Kredi Kooperatifi adına dilekçe veren Kasım Suiçmez’e ait 03.12.2007 tarihli itiraz dilekçesi okunarak, talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz Yenipazar Mahallesi 17 Pafta, 27 Ada, 2 ve 27 Parsellerde kayıtlı taşınmazlarının bulunduğu ve imar planı 30K-IIId paftasında onama sınırı ile çevrili alanda istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre onanmasına meclis üyelerinden Metin Şahinkaya, M.Fevzi Dayı ve İbrahim Deniz ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 12- Mustafa Alay’a ait 20.11.2007 tarihli dilekçe okunarak mevcut imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz Yalı Mahallesi 19 Pafta, 53 Ada, 12 Parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu ve imar planı 30K-IIc paftasında yer alan alanda istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; terk işlemini yapmış bir parselin tekrar terk etmesinin zorunluluk olmadığı sürece yapılamayacağı ve mevcut planına göre parselinin terk yapması halinde yapı yapmaya elverişli olmayacağından dolayı istenen plan değişikliğinin uygun bulunarak mevcut yolun parsel sınırına kadar kaydırılması şeklinde plan yapılmasına oy biriliği ile karar verildi.

     KARAR 13-İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Nuri Eftal Bekâr’a ait 06.11.2007 tarihli dilekçe okunarak mevcut imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz Yalı Mahallesi 19 Pafta, 54 Ada, 3 ve 4 Parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu ve imar planı 30K-IIc paftasında onama sınırı ile çevrili alanda istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; çevredeki yapılaşmalara göre kat sayısının sekiz kata çıkarılması uygun olacağı, ancak yola terk oranını büyük bir oranda düşürmesi nedeniyle istenen plan değişikliğinin uygun olmadığına Meclis üyeleri Nizamettin Sarı, Zeki Sarı ve İbrahim Teker’in çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 14- İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Kasım Suiçmez ve arkadaşlarına ait 04.12.2007 tarihli dilekçe okunarak çatı piyesleri ile ilgili değişiklik ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan çatı piyesleri ile ilgili istenen değişiklik talebi değerlendirilerek;

     1-Çatı eğiminin saçak ucundan en fazla 0.50m yükseklikten başlayarak oluşturulmasına,

     2-Çatı eğiminden oluşacak yüksekliğin en fazla 2.50m ulaştığından çatının arasına bir döşeme atılmasına,

     3-Çatı fenerinin binanın cephe hattından uzaklığı en az 2.50m olmasını,

     4-Çatı fenerinin bulunduğu noktadaki yüksekliğin en fazla 1.90m olacak şekilde,

     İstenen çatı teklifinin uygun bulunarak onanmasına belediye başkanı Rıza Çakır ve Meclis üyesi Nizamettin Sarı’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 15-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen Vakıflar bölge müdürlüğüne ait 06.12.2007 tarih 2671 sayılı yazı ile talebi olan Belediye Encümeninin 20.03.2001 tarih 106 sayılı kararına istinaden Yenipazar Mahallesi Merkez Hacıbaşı Camii yanında bulunan tapuda 54 Pafta 30 ada 23 parselde kayıtlı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilmesi değerlendirilerek;

     Encümen kararının alındığı tarihte yürürlükte bulunan 1580 sayılı belediye kanunu ve halen yürürlükte olan 5393 sayılı belediye kanununa göre belediyeye ait taşınmazların satış ve devrinde belediye meclisinin yetkili olduğu, bu nedenle encümen kararına istinaden taşınmazın bedelsiz olarak verilmesinin yasal olmaması nedeni ile mecliste yapılan görüşmede belediyemize ait Yenipazar mahallesinde bulunan tapuda 54 Pafta 30 ada 23 parselde kayıtlı taşınmazın bedelsiz olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmesinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

     Başkan arkadaşlar Ocak 2008 toplantı gündemimizdeki konuları görüştük teklifi olan yoksa toplantıyı kapatacağım dedi. Meclis üyelerinden söz alan olmadığından belediye başkanı tarafından Ocak 2008 ay’ı meclis toplantısı kapatıldı. 03.01.2008 Saat 12:50

 

       Rıza ÇAKIR             İsmet SARIOĞLU                  Muammer OKUR

        Başkan                       Katip                                  Katip