A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2007 Yılı Özetleri | Çayeli Belediyesi

2007 Yılı Özetleri

Ocak 2007

     Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2007 toplantı ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 04.01.2007 Perşembe günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Ş.Ahmet Kartoğlu, İbrahim Teker, Necat Yıldırım, İbrahim Deniz, Muhammet Karaoğlu, Osman Köse, M. Fevzi Dayı, İsmail Hakkı Yılmaz, İsmet Sarıoğlu, Nizamettin Sarı, Metin Şahinkaya, Güngör İsmail ve Zeki Sarı’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri İsmet Sarıoğlu ile İbrahim Teker yerlerini aldılar.     

     KARAR 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespitinin görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada 2007 yılı için Ağustos ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine, 2007 yılında meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada Meclis başkan ve üyelerine katıldıkları meclis toplantısı ve komisyon toplantıları için ödenecek huzur haklarının brüt olarak 01.01.2007–30.06.2007 döneminde (birinci altı ay) 40.00.-YTL, 01.07.2007–31.12.2007 döneminde (ikinci altı)42.00.-YTL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Denetim komisyonu seçimi için yapılan gizil oylamada; aldıkları oy ve parti gruplarının üye sayılarına göre meclis üyeleri İsmet Sarıoğlu, Necat Yıldırım, Muhammet Karaoğlu, İ.Hakkı Yılmaz ve Nizamettin Sarı denetleme komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 4-Gündemin dördüncü maddesinde yer alan encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada 14 oy alan İbrahim Teker bir yıllığına encümen üyesi seçildi.

     KARAR 5-Gündemin beşinci maddesinde yer alan Sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti görüşülüp müzakere edildi.Yapılan oylamada 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 inci maddesine göre belediyemizde tam gün olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin aylık net ücretlerinin Avukat için 1.400.00.-YTL, Mimar ve Mühendis için 1.350.-YTL,Tekniker için 1.140.00.-YTL,olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6-Gündemin altıncı maddesinde yer alan geçici işçi çalıştırılması görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada belediye başkanının teklifi kabul edilerek Belediyemizde 2007 yılında 264 adam ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 7-Gündemin yedinci maddesinde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2007 yılı genel bütçe kanunu ile belediyemiz grubu için belirlenen maktu fazla çalışmanın 2007 yılı Ocak ayından itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

      KARAR 8-Gündemin sekizinci maddesinde yer alan imar konularında İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Enver Okur Ve arkadaşlarına ait 04.12.2006 tarihli dilekçe okunarak plan tadilatı teklifi görüşülüp müzakere edildi. Meclis üyesi Nizamettin Sarı’nın katılmadığı oylamada İlçemiz Yenipazar mahallesinde Vakıfbank lisesinden Âşıklar köprüsüne kadar devam eden Sahil yolu aksında yer alan kesimde 6 kat imar uygulamasına ilave bir kat talebinin uygun olmadığına meclis üyesi Zeki Sarı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 9- İmar konularında İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Hüseyin Öztürk’e ait 29.11.2006 tarihli dilekçe okunarak teklifi görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada 07.02.2006 tarih 15 sayılı meclis kararı ile uygulamaya konulan ruhsat müddeti dolmuş yapılarla ilgili meclis kararı süresinin 31.12.2007 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 10-İmar konularında İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Gaye Gıda San. Ve Paz. A.Ş. ve Hissedarlarına ait 27.11.2006 tarihli dilekçe okunarak plan tadilatı teklifi görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada İlçemiz Yaka mahallesinde bulunan 49 ada 20 parselde kayıtlı alanda ayrık nizam 8 kat olan imar planının 10 kat olarak değiştirilmesi yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

     KARAR 11- Raziye Gümüş’e ait 07.11.2006 tarih 1468 sayılı dilekçe ile bir önceki meclis toplantısında plan yaptırılmasına karar verilen İlçemiz Eskipazar Mahallesinde bulunan tapunun 1389 Ada, 4 Parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu ve imar planı 29K-II-a paftasında yer alan alanda 6 kat olarak yaptırılan imar plan tadilatının imar kanununun 8/b maddesine göre onanmasına Meclis üyesi Nizamettin Sarı’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 12-İmar konularında Belediye başkanı tarafından meclise havale edilen dilekçeler sırası ile okunarak;  Metin Özten’e ait 04.01.2007 tarih 05/01 sayılı dilekçe ile Cafer Kuru, Hasan Kuru ve Yaşar Çerman’a ait 29.12.2006 tarih 05/1767 sayılı dilekçe taleplerinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Rıza ÇAKIR               İsmet SARIOĞLU                   İbrahim TEKER

 Başkan                      Kâtip                                     Kâtip